Om Ventilation & Kylservice

Bakgrund
Företaget startade sin verksamhet som Isenta Miljö 1991.Verksamheten var då mestadels inriktad mot ventilation och OVK-åtgärder.

År 2000 ändrade vi namn till Ventilation & Kylservice och har sedan dess utvecklats och vuxit.

Idag utför Ventilation & Kylservice arbeten inom betydligt bredare områden än tidigare.


Verksamhet
Företaget har ett trettiotal anställda och en omsättning på cirka 35 miljoner.

Ventilation & Kylservice finns i både Örnsköldsvik och Umeå.
Vi arbetar med service och förebyggande underhåll, installationer, projektering och CAD–ritning.

Förutom ventilation, arbetar vi med kyla, avfuktning, storkök, fastighetstvätt, rör samt värmepumpar.

Inom alla områden står säkerställande av driftsäkerhet och energieffektiva lösningar i fokus, för att ge kunden en god ekonomi.
Bland våra kunder finns byggföretag, fastighetsägare, industrier, kommuner, landsting, företag och privata kunder.

 

Ventilation & Kylservice är ett lokalt ägt företag, vilket innebär stabilitet, korta beslutsvägar och att pengar återinvesteras i
regionen.


Vi ser fram emot ett gott samarbete.